15.3.11

Selma Lagerlöf till Sophie Elkan


9/6 1900  Falun, Midsommardagen
Kära älskade,
Du får ett kort bref idag jag har just intet lugn att skrifva, i morgon tänker jag att jag skrifver ett riktigt bref med blyerts. Jag går nu här och söker fina igen mig själf, komma in i de gamla gängorna. Det går kanske till i morgon.
Kära välsignade barn jag ser alltjämt ditt bleka ansikte och dina ögon som du stod nere vid stationen och jag tycker mycket om att minnas dig så, jag sitter och tänker på att det varit en stor njutning att få vara samman med dig ett halft år i sträck, jag är litet ond på reselifet som alltid är sådant att det slår krokben för vänskapen, men en rättfärdig faller sju resor och står åter upp och så gör också kärleken.

Du Lär Mig Att Bli Fri
Albert Bonniers Förlag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar