2.4.11

Drottning Kristina till Ebba Sparre

1655
Vad min lycka skulle vara ojämförlig, om det vore mig tillåtet att dela den med Er, och om Ni kunde bevittna min sällhet! Jag svär Er, att jag skulle vara värd gudarnas avund, om jag finge glädjen att se Er; men eftersom jag har skäl att betvivla denna lycka, måste Ni åtminstone skänka mig den tillfredsställelsen att tro, att var på jorden jag än befinner mig, skall jag för evigt bevara minnet av Edra förtjänster, och att jag över alperna skall ta med mig den passion och den ömhet jag alltid känt för Er. Bevara mig åtminstone i kärt minne, och grumla inte den ljuva lycka jag nu njuter genom att utan skäl bereda mig sorgen att vara glömd av den person i världen som jag sätter högst. Farväl, Belle, glöm inte Er    Christina
Brev från sex decenier, Sven Stolpe
Natur och Kultur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar